Trong các thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình, có lẽ máy đo huyết áp là một thiết bị có ý nghĩa to lớn đối với con người bởi nó không chỉ giúp mọi người chủ động trong việc theo dõi sức khỏe mà còn giúp mỗi thành viên trong gia đình tiết kiệm nhiều