VIỆT TẦN TRANH ĐẾ

VIỆT TẦN TRANH ĐẾ
trích
Niềm vui kết thúc hội thề
THỤC vương vẫn có nhiều bề chưa an
Quân TẦN máu lạnh lòng tham
Vừa chịu thất bại sao cam cho đành
Ta phải gấp rút tiến hành
Tìm người trí tướng giữ thành nay mai
VŨ NINH có sứ LƯƠNG TÀI
Nghe đồn xuất hiện hình hài uy long
Họ CAO tên chữ là THÔNG
kì tài cự phách giỏi trông việc đời
Ta phải đích thân tới mời
Mới mong kẻ sĩ thay TRỜI giúp dân
THỤC vương một ngựa một thân
Cải lão bá tánh thường dân hiền từ
Ngựa phi không chút chần chừ
Thẳng nơi có kẻ tài cừ trí cao
Đường đi sông núi phủ bao
Từng đàn chim lượn như chào THỤC vương
Vậy mà tổ quốc yêu thương
Sắp bị giầy xéo bởi phường ác gian
THỤC vương hai mắt chứa chan
Ta còn hơi thở kẻ gian đừng hòng
Ngựa phi phi giữa cánh đồng
Lúa thơm mùi sữa dục lòng người đi
Giang sơn sao đẹp lạ kì
Nhất là lúc giặc đến vì lòng tham
THỤC vương nguyện chết cũng cam
Nếu được uống máu mổ gan quân thù
Lương vũ

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *