Túng quẫn đâm ra ngẫn

Túng quẫn đâm ra ngẫn. Tăng thu thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào các mặt hàng xa xỉ, có hại cho sức khỏe, môi trường thì còn lý do để mị dân. Chứ đến cốc trà đá, cà phê vỉa hè cũng bị vặt thuế tiêu thụ đặc biệt nữa thì hoá ra dân ta đang sống trên đất của thổ phỉ, của cướp,.. hay trên sao hoả?
Tại sao có những thằng thần kinh không bình thường như thế này trong bộ máy chính quyền nhỉ? Nhân dân đến rủ nhau điên tập thể với chúng nó mất!

2 comments

  1. Nếu là khẩu hiệu, tôi sẽ hô rất to:
    QUYẾT TÂM CHỐNG ! QUYẾT TÂM CHỐNG ! QUYẾT TÂM CHỐNG!

    1. À, mà các ông đưa cây gỗ – mà các ông định nhóm lò đây, tôi dùng nó CHỐNG, thì tham nhũng sẽ có mà chạy đằng trời, cứ thẳng đứng..cho mà coi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *