Theo đồng chí Bùi Đức Lại (chuyên viên cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương): “Dân chủ hình thức giống như thuốc giả

Theo đồng chí Bùi Đức Lại (chuyên viên cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương): “Dân chủ hình thức giống như thuốc giả, nó không chữa được bệnh mà còn làm mất tín nhiệm vào thuốc thật. Dân chủ hình thức không thể giải quyết được bất cứ mục tiêu, yêu cầu nào đặt ra, nhưng lại xuyên tạc, làm mất ý nghĩa, vô hiệu hóa dân chủ, phá hoại mọi niềm tin vào dân chủ thật sự. Xét trên khía cạnh đó, dân chủ hình thức có hại hơn mất dân chủ. Mất dân chủ thì còn dễ tìm ra được vấn đề, chỉ ra được địa chỉ cần đấu tranh khắc phục. Còn đối với dân chủ hình thức thì phức tạp hơn nhiều”…

9 comments

  1. Giờ mới thấy sao? Hay thấy nhưng cứ ngậm miệng để tầy huầy rồi mới lên tiếng?

  2. Mô phật ! Cau Tran, Lương Văn Duyên bớt giận…??? Bần tăng là kẻ tu hành, thấy sao nói vậy đừng chửi nhầm bần tăng !!!

  3. Mọi thay đổi theo hướng tích cực đều có giá trị.Sự thay đổi đó không bao giờ có từ sự im lặng bạn ạ! Đôi khi đó còn là sự đồng loã!

    1. có người nói:- Muốn nói được chỉ cần 6 năm, muốn làm thinh được phải cần 60 năm!, lúc trước mình nói nhiều quá nên rời Nhà Nước sớm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *