Nhiều dấu hiệu cho thấy

Nhiều dấu hiệu cho thấy, UBND huyện Kim Bảng đã vượt thẩm quyền khi ban hành một quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho một hộ dân.
Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang thẩm định hồ sơ dự án sản xuất gạch không nung của doanh nghiệp thì UBND huyện Kim Bảng đã nhanh chân “xếp chỗ” cho một hộ dân ngay trên thửa đất mà doanh nghiệp đã đề xuất với UBND tỉnh. Sự việc hé lộ một chuỗi vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai ở Hà Nam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *