Nếu viết từ phía chúng ta

Nếu viết từ phía chúng ta, những người chiến thắng thì đã có rất nhiều người viết và đã có rất nhiều tài liệu văn bản đầy đủ, chính xác, rành mạch. Nhưng từ phía bên kia, cả một thể chế vừa sụp đổ. Những quyết sách nào, những bức điện nào, những văn bản, những mệnh lệnh chỉ huy cuộc chiến nào của phía bên kia.
Tướng lĩnh quân đội Sài Gòn, người thì chết trận, người bị bắt, người ra trình diện, người chạy ra nước ngoài… Nếu tôi phục dựng thành công những giờ phút sụp đổ cuối cùng của phía bên kia, bằng chính những tài liệu gốc, tuyệt mật của họ sẽ giúp người đọc được trong những khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh những người phía bên kia đã trải qua điều gì, suy nghĩ hành động như thế nào, tiến hành cuộc chiến thế nào để dẫn đến sụp đổ hoàn toàn.

10 comments

  1. Cái ảnh ông Hạnh đứng ở Dinh Độc lập chú thích tháng 4/1975 em nghĩ hoàn không đúng. Tháng tư nhõn ngày 30 nhưng cách bố trí, hình ảnh tấp nập của người dân… chắc chắn nó là một ngày tổ chức nào đó, có thể ngày đón Lê Duẩn vô…

  2. Ông Trần Mai Hạnh này đã phải ngồi tù vì liên quan đến vụ án Năm Cam. Có cô con gái nhận nuôi từ thiện bé Thiện Nhân như là cách để giải nghiệp chướng. Ông hay làm thân với ông bí thư để mong ông giải oan cho vụ Nam Cam trước đây nhưng họ không quan tâm vì vụ việc đã xong rồi. Giờ luyến tiếc quá khứ, ông quay lại viết lách cũng là để kể công thôi.

    1. Ngồi tù vì vụ Năm Cam với viết sách về SG là hai việc khác nhau, sao lại đánh đồng?

  3. Không đánh đồng cho sáng bóng. Hiểu rõ một người chỉ bằng cách liên kết các sự kiện, mối quan hệ… không ai bảo nó là hai việc giống nhau cả.

  4. Đánh giá một người cần xem xét quá khứ, hiện tại…! Anh Nghiêm nêu ra vụ Trần Mai Hạnh có mối liên hệ với chú Năm là một dữ liệu đáng hoan nghênh…!

  5. Xâu chuỗi hành động để thấy một người đáng tin đến đâu. Cũng giống như “giới thiệu tác giả”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *