Một Leader có giỏi đến đâu

Một Leader có giỏi đến đâu , chiến lược có hay như thế nào đi nữa mà chính bản thân bạn k hề cố gắng , k hề nỗ lực , k thật sự tâm huyết với với nghề , nghe xong rồi để đó , k hề áp dụng hay áp dụng được vài hôm chưa thấy j đã chán.
Là 1 người quản lý mà bản thân bạn k hề có tinh thần , không tạo động lực cho nhánh dưới thì lsao Nta có thể phát triển được .
Nên các bạn ạ , các bạn có đi hết chỗ này chỗ kia , đến chỗ này chuyển chỗ kia .chiến lược có hay đến đâu mà bản thân mình k hề có sự cố gắng , k có sự sáng tạo , k có tinh thần thì cũng chỉ dẫm chân tại chỗ thôi!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *