Mỗi con đường ta đi

Mỗi con đường ta đi, mỗi người ta gặp, mỗi quyết định ta chọn đều đã được sắp đặt bởi số phận và có những ý nghĩa nhất định nào đấy. Vì thế, hãy luôn giữ nụ cười, sự lạc quan, suy nghĩ tích cực và lòng biết ơn dù có khi phía sau đấy là những sự thật vô cùng cay đắng!
Each path we go, each one we meet, each decision we choose is already arranged by the destiny and has its certain meanings. So, let’s keep smiles, optimism, positive thinking and gratitude though sometimes there are the bitter truths behind!

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *