Mấy ngày đưa Papa đi các BV cấp cứu

Mấy ngày đưa Papa đi các BV cấp cứu, chuyển viện & bây giờ thì đợi Papa vào phòng phẫu thuật, cầu mong mọi điều tốt lành đến với Papa & gia đình Dung Tân nhà mình!
Nhìn Papa vẫn đẹp zai phong độ lém 😉 !
Vừa làm, vừa quan tâm tới sức khoẻ & hưởng thụ, đừng để giống cái ảnh bên dưới, có một bạn gửi cho mình!

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *