Hôm nay mang style này ra đường gặp phải lão máu “be be” chửi “chảnh chó”

Hôm nay mang style này ra đường gặp phải lão máu “be be” chửi “chảnh chó”!
May cho lão là cái mặt “chảnh chó” thì nó lộ rành rành chứ cái tính “dữ hơn chó” mà lộ thì bệnh viện VN đã đông nay lại càng đông hơn!
Có những người không để người khác sống hiền lành được…

7 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *