Đứa nào chơi ác biến Ma Bư khủng bố thành Mabu Ngây Thơ

Đứa nào chơi ác biến Ma Bư khủng bố thành Mabu Ngây Thơ, Phi-de đại đế thành Phi-de gợi cảm, Cadic lạnh lùng thành Cadic zâm đỡn thế này….
Tuổi thơ nhịn ăn sáng để dành tiền mua truyện của tui giờ qua Thái hết rồi hả ? Thế giới sắp tự do rồi 😀
Kể lại chuyện xưa là bộ này thì tui thích Phi-de nhứt. Nó mạnh nhất. Vì nó mạnh không cần nhờ hút hay nuốt ai để chiếm sức mạnh như Xên Bọ hung hay Ma-Bư. Nó là một giống loài riêng chứ không phải được chế tạo ra. Và nó thông minh nhất, ác nhất, quỷ quyệt nhất, gian xảo nhất.
See Translation

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *