Đọc câu chuyện của anh Bảy kể tôi không biết nói gì hơn

Đọc câu chuyện của anh Bảy kể tôi không biết nói gì hơn, chỉ nói được câu: Thiên tài đến thế là cùng!
Ngoài câu chuyện học 7 ngày 7 lớp ra, thì câu chuyện sau đây đến người ngoài hành tinh nghe cũng cúi đầu bái phục(!)
Anh Bảy kể:
“Tao phát hiện kính mê-ca buồng lái dày cả 2 phân bị một vết thủng lớn, khoảng trên 30cm. Đặc biệt, ngay vị trí kính trước vị trí tam tinh của tao, có một vết bằng cái đít ly uống trà nhưng tao không bị gì. Lúc này, máy bay đang ở tốc độ khoảng 700km/giờ. Tao lại nhớ đến lý thuyết đường sóng, ống vòng về thủy khí động lực: tốc độ càng lớn thì áp suất càng nhỏ và ngược lại, nên dùng tay bịt lại dù rất sợ áp suất không khí kéo tay tao ra ngoài. Tao cố gắng trấn tĩnh và lấy tay còn lại kéo cần điều khiển đưa “con” MiG-17 hạ cánh. Anh em đồng đội vui mừng hò reo nhất là khi thấy máy bay tao hạ cánh an toàn dù bị dính tới 82 vết, mảnh đạn pháo. Chỉ huy nói nếu lúc đó, tao xin nhảy dù, chỉ huy duyệt liền”
Kết luận: Láo toét đến thế là cùng!
Tính Võ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *