Cả nước ăn dưa hấu để “giải cứu” nông dân trồng dưa

Cả nước ăn dưa hấu để “giải cứu” nông dân trồng dưa. Cả nước ăn tỏi để “giải cứu” nông dân trồng tỏi. Giờ thì cả nước ăn thịt lợn để “giải cứu” nông dân nuôi lợn. Vậy vai trò định hướng, giám sát, quản lý của Bộ NN PT NT ở đâu khi liên tiếp để “Xã hội” phải ra tay giải cứu các mặt hàng nông thực phẩm vậy?
Trong khi giá lợn bán ra của nông dân rẻ bèo thì các mẹ nội trợ thành phố vẫn phải mua thịt lợn với giá rất cao. Vậy tại sao giá lợn cao như thế, đồng lương thì ít ỏi, hàng trăm thứ phải tiêu mà nhà tôi lại phải ăn lợn thay cá để “giải cứu”. Người nuôi lợn bán giá bèo, người ăn thịt lơn mua giá cao,… vậy tiền chênh lệch đó rơi vào túi ai? Đâu có rơi vào túi nông dân nuôi lợn đâu, vậy tại sao tôi phải “giải cứu”???????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *